Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Lokal na sprzedaż - Łęczna - Nieruchomosci.net.pl

Lokal na sprzedaż

Łęczna

  • Cena: 650 000 PLN
  • Cena za m2: 2 029,47 PLN / m2
  • Powierzchnia: 320.28 m2
  • Powierzchnia działki: 1396 ar
  • Piętro: 1
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12597354

Opis oferty

WYCIĄG z ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w mieście Łęczna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 – Łęczna, jako działka nr 1789 o pow. 0,1396 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00172254/9. 2. Cena wywoławcza działki: 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), plus należny podatek VAT. 3. Wadium: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 4. Nieruchomość położona jest przy ul. Rynek II, w starej części Łęcznej. W bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu znajdują się od strony: północnej – mało atrakcyjna zabudowa mieszkalna jednorodzinna, muzeum regionalne, dalej tereny zielone; wschodniej – szeregowa zabudowa mieszkalna jednorodzinna; południowej – zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz asfaltowy plac o pow. ok. 1 000 m2 wykorzystany w przeszłości jako rynek, obecnie jako parking; zachodniej – mało atrakcyjna zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Teren nieruchomości jest uzbrojony w następujące sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową i telefoniczną. W odległości około 200 m przebiega ulica 11 Listopada, będąca częścią drogi woj. nr 820 relacji Łęczna – Sosnowica. 5. Obciążenia nieruchomości: umowy dzierżawy zawarte na max. okres do 31.12.2027 r. 6. Teren na którym usytuowana jest przedmiotowa działka, oznaczony jest symbolem: 1 MU – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, na obszarze rewitalizacji istniejącej zabudowy oraz obszarze ochrony konserwatorskiej. Podstawowe przeznaczenie: 1) budownictwo mieszane o funkcji mieszkaniowej i usługowej; 2) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub wyodrębniona zabudowa. 7. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A (pokój nr 13) o godzinie 10:00. 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 26 października 2018 r. na konto Powiat Łęczyński al. Jana Pawła II 95A, nr PKO BP S.A. O/Ł 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule wpisując ,,wadium sprzedaży działki nr 1789 w Łęcznej”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu. 9. Ogłoszenie o przetargu z dniem 27 sierpnia 2018 r. opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A i Urzędu Miejskiego w Łęcznej, na okres 61 dni. 10. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel.: (81) – 5315221 w godzinach urzędowania. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Łęcznej tel: (81) 5315221 poczta@powiatleczynski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Starostwo Powiatowe w Łęcznej Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!